Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní náhrady cestovních výdajů Mezi ostatní náhrady cestovních výdajů patří následující náhrady uvedené v ZP, které jsou [s ohledem na § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP] daňovým výdajem (nákladem) zaměstnavatele: