Vydáno: 1. 1. 2018
Vlastní stravovací zařízení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP Možnost, kdy zaměstnavatel vlastní a provozuje své zařízení závodního stravování, tedy kdy má vlastní stravovací zařízení, má poměrně jednoznačný daňový režim.