Vydáno: 1. 1. 2018
Další výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky § 24 odst. 2 písm. j) ZDP Zákon o daních z příjmů vyjmenovává i další výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců, které jsou u zaměstnavatele daňově uznatelné. Jde o výdaje (náklady) vynaložené: