Vydáno: 24. 8. 2016
Povinné výdaje (náklady) podle zvláštních předpisů § 24 odst. 2 písm. p) ZDP Do kategorie daňově účinných patří také výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů.