Vydáno: 24. 8. 2016
Limitované výdaje (náklady) § 25 odst. 1 písm. j) ZDP Daňová uznatelnost některých výdajů (nákladů) je limitována jak ustanoveními v ZDP, tak jinými předpisy (např. ZP). Nadlimitní výdaje (náklady) nejsou v takovém případě daňově uznatelné. Jde např. o: