Vydáno: 24. 8. 2016
Nedaňové výdaje (náklady) v souvislosti s pořizováním majetku § 25 odst. 1 písm. a) ZDP Nedaňovým je výdaj (náklad) na pořízení hmotného a nehmotného majetku definovaného předpisy o účetnictví (§ 6 a 7 PVZÚ), včetně všech souvisejících nákladů s jeho pořízením.