Vydáno: 24. 8. 2016
Finanční náklady při nízké kapitalizaci Za nedaňové se považují finanční náklady z půjček a úvěrů uzavřených mezi spojenými osobami v případě tzv. nízké kapitalizace (nebo také "podkapitalizace"), určované na základě porovnání průměrné výše jistiny dané zápůjčky nebo úvěru s určitým násobkem vlastního kapitálu.