Vydáno: 24. 8. 2016
Úroky z odložených částek daní § 25 odst. 1 písm. y) ZDP Daňově neuznatelné jsou také: