Vydáno: 24. 8. 2016
Oceňovací rozdíl a goodwill Zákon o daních z příjmů obsahuje samostatné vymezení goodwillu a oceňovacího rozdílu, neboť ani goodwill ani oceňovací rozdíl nejsou považovány za odpisovaný majetek z hlediska daní z příjmů, přesto ZDP obsahuje speciální ustanovení, podle něhož lze odpis provést. Naproti tomu je účetními předpisy považován: