Vydáno: 24. 8. 2016
Dílčí platba příspěvku na likvidaci solárních panelů § 25 odst. 1 písm. zr) ZDP Daňově neúčinným nákladem je pro poplatníky, kteří jsou účetními jednotkami, dílčí platba příspěvku na likvidaci solárních panelů, kterou jsou povinni hradit provozovatelé solárních elektráren uvedených na trh do dne 1. 1. 2013 v letech 2014 až 2018 podle zákona o odpadech.