Vydáno: 24. 8. 2016
Položky, které se do základu daně nezahrnou Do základu daně se nezahrnují, především z důvodu vyloučení dvojího zdanění, následující příjmy (výnosy):