Vydáno: 24. 8. 2016
Položky, o které se základ daně zvýší Povinné zvýšení základu daně se týká nejen poplatníků vedoucích účetnictví při úpravě účetního výsledku hospodaření na daňový, ale také ostatních poplatníků při úpravě rozdílu mezi příjmy a výdaji. Ke zvýšení základu daně dochází v těchto případech: