Vydáno: 24. 8. 2016
Investiční pobídky Možnost slevy na dani formou tzv. investičních pobídek může využít takový poplatník, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky podle z. č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách. Poplatník však musí plnit poměrně přísné: