Vydáno: 1. 1. 2018
Sleva na dani za umístění dítěte § 35ba odst. 1 písm. g), § 35bb ZDPSlevu za umístění dítěte lze uplatnit v případě umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném kalendářním roce v předškolním zařízení.