Vydáno: 24. 8. 2016
Daň (záloha na daň) zaplacená v tuzemsku Pokud i po uplatnění slev na dani na zaměstnance se zdravotním postižením, z titulu investičních pobídek, základní slevy na poplatníka, jeho invaliditu či na studenta nebo na manželku nebo daňového zvýhodnění, případně po zohlednění daní zaplacených v zahraniční zbývá poplatníkovi na základě daňového přiznání za zdaňovací období nebo jeho část nebo za období, za které se podává daňové přiznání, daňová povinnost, uhradí ji v zákonném termínu.