Vydáno: 1. 1. 2018
Stavby, budovy, domy a jednotky Od roku 2014 je v českém právu zaveden pojem "nemovité věci", avšak zákon o daních z příjmů pro tento druh majetku nadále používá odlišnou, v zásadě původní terminologii hmotného majetku, která za nemovité věci považuje jenom budovy, domy, jednotky a s několika výjimkami i ostatní stavby.