Vydáno: 1. 1. 2018
Základní postupy při odpisování hmotného majetku Při daňovém odpisování hmotného majetku postupují poplatníci podle § 30, 30a, 30b, 31 a 32 ZDP.