Vydáno: 1. 1. 2018
Prodej hmotného majetku K prodeji hmotného majetku dochází na základě kupní smlouvy uzavřené podle § 2079 a násl. NOZ.