Vydáno: 1. 1. 2018
Vyřazení hmotného majetku z důvodu škody § 24 odst. 2 ZDPDalším případem vyřazení hmotného majetku je vyřazení v důsledku škody vzniklé na tomto majetku. Občas dojde k nehodě, krádeži, živelné události apod., kterými je postižen i dlouhodobý majetek. Jeho poškození může být natolik velké, že nebude smysluplné majetek opravovat, ale bude lepší jej vyřadit. Pokud je majetek dokonce odcizen, zúží se akt účetního vyřazení na pouhý zápis v účetní evidenci. Z daňového hlediska je relevantních následujících pět ustanovení: