Vydáno: 1. 1. 2018
Technické zhodnocení hmotného majetku neodpisovaného § 29 odst. 1 a 3 ZDP Obdobně jako technické zhodnocení na nemovité kulturní památce je posuzováno i technické zhodnocení na hmotném majetku vyloučeném z odpisování. Ani toto technické zhodnocení tedy nezvyšuje vstupní cenu hmotného majetku, ať už je dokončeno kdykoli po jeho zaevidování, ale stává se samostatnou kategorií jiného majetku, který lze odpisovat. Samostatně odpisované technické zhodnocení provedené na hmotném majetku vyloučeném z odpisování poplatník zatřídí do odpisové skupiny, do které zhodnocený hmotný majetek náleží (viz § 30 odst. 1 ZDP).