Vydáno: 1. 1. 2018
Opravy a údržba hmotného majetku § 23 odst. 2 a 10, § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 písm. u) ZDP Daňové předpisy pojem oprava nijak nevymezují, u účetních jednotek je proto přejímána účetní definice i pro daňové účely. Je tomu tak vzhledem k § 23 odst. 2 a 10 ZDP, podle kterého se pro zjištění základu daně vychází z účetnictví, pokud zvláštní předpis nebo ZDP nestanoví jinak anebo pokud nedochází ke krácení daňové povinnosti jiným způsobem.