Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní případy oprav hmotného majetku § 24 odst. 2 písm. zf), § 25 odst. 1 písm. za) ZDP Samostatnou daňovou úpravu mají opravy v podobě restaurování uměleckých děl, které nejsou součástí staveb a budov. Výdaje na restaurování těchto samostatných uměleckých děl jsou daňově uznatelné pouze u poplatníků, u nichž je předmětem činnosti výstavní, muzejní a galerijní činnost. Ostatní poplatníci smí zahrnout tyto výdaje do daňových výdajů (nákladů) až v okamžiku prodeje restaurovaného uměleckého díla, a to ještě pouze do výše příjmu z prodeje sníženého o pořizovací cenu tohoto uměleckého díla.