Vydáno: 1. 1. 2018
Odpisování nehmotného majetku Odpisování nehmotného majetku prošlo poměrně dramatickým vývojem, který tuto oblast značně komplikuje. Především je třeba odlišovat rok, resp. zdaňovací období zaevidování daného nehmotného majetku do (obchodního) majetku podnikatele.