Vydáno: 1. 1. 2018
Prodej obchodního závodu z pohledu prodávajícího § 24 odst. 8 ZDPProdej obchodního závodu jako souhrnné majetkové složky je posuzován pro daňové účely v plném rozsahu podle výsledku zaúčtování této operace, tj. bez uplatnění těch ustanovení ZDP, která limitují daňovou uznatelnost některých majetkových složek výší příjmů z jejich prodeje.