Vydáno: 1. 1. 2018
Provozní výlohy nájemce Provozními výlohami nájemce jsou zejména opravy, údržba a pojistné najaté věci.