Vydáno: 31. 3. 2016
Úrok z prodlení při správě daní Úrok z prodlení je stanoven jako ekonomická náhrada za nedoplatky peněžních prostředků na daních, které musí veřejné rozpočty získávat z jiných zdrojů. Jedná se o cenu finančních prostředků v čase, která je daná úrokovou mírou.