Vydáno: 26. 8. 2016
Daňový bonus a insolvenční řízení JUDr. Vlasta Víghová Občan je v insolvenci. Má příjmy podle § 6 a chce podat daňové přiznání, na základě kterého by mu stát vrátil přeplatek na dani z příjmu ze závislé činnosti a daňový bonus na děti. Je tento přeplatek a daňový bonus součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení? Vycházíme z výkladu JUDr. Jana Breburdy, který toto vysvětluje následovně: "Plátce mzdy musí daňový bonus či přeplatek z ročního zúčtování vyplatit v plné výši povinnému nebo úpadci a nesmí z něj provádět žádné srážky ve prospěch oprávněného či ve prospěch majetkové podstaty." Insolvenční správce nám sdělil, že přeplatek a daňový bonus zahrne do majetkové podstaty. Kdo má pravdu? Hovoříme-li v popsaném případu o zaměstnanci s příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o daních z příjmů, u kterého bylo schváleno oddlužení, pak je nutné přeplatek na dani z příjmů, jakož i daňový bonus na děti považovat za tzv. mimořádný příjem dlužníka dle § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, který je dlužník povinen nahlásit insolvenčnímu správci a použít jej k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, byl-li schválen.
Zdroj: Práce a mzda, 9/2016.