Vydáno: 24. 2. 2017
Prošlo odborným dohledem
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění Ing. Miluše Procházková Bývalá pracovnice Odvolacího finančního ředitelství v Brně, lektorka, odbornice na daň z příjmů ze závislé činnosti. Dotazy a odpovědi k povinnostem plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, k ročnímu zúčtování záloh na daň za rok 2016 a k povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání. Otázka č. 1: Zaměstnanec měl po celý rok 2016 příjmy z pracovního poměru, měl podepsáno prohlášení k dani. V říjnu 2016 mu bylo poskytnuto omluvené volno na základě potvrzení z obecního úřadu vydaného pro zaměstnavatele, že je členem volební komise. Nyní zaměstnanec požádal o provedení ročního zúčtování. Kromě odměny za volby, ze které byla při výplatě sražena daň, jiné příjmy neměl. Je plátce daně povinen provést roční zúčtování?
Zdroj: Práce a mzda, 3/2017.