Vydáno: 18. 4. 2019
Dodatek k pracovní smlouvě (náležitosti) JUDr. Marcela Smutná Prosím o informaci, zda stačí následná formulace v dodatku k pracovní smlouvě (zkráceně uvádíme): Dodatek č... k pracovní smlouvě ze dne..., uveden zaměstnavatel a zaměstnanec, obě strany se dnešního dne dohodly na těchto změnách, s platností od 1. 12. bude pracovní pozice..., ostatní ujednání zůstávají beze změny, vyhotoveno ve dvou výtiscích, místo, datum, podpisy obou stran. Jde nám o to, jestli musí být vyloženě uvedeno „účinnost dodatku od...,“ když je v textu uvedeno, že dnešního dne se strany dohodly. Nikde v zákoně není podmínkou platného dodatku účinnost, ale tímto prosíme o upřesnění, protože v některých vzorech je „účinnost od...“ uváděna, a v některých není.
Zdroj: Práce a mzda, 5/2019.