Vydáno: 1. 4. 2019
Poukaz - obecně ! Počínaje ustanovením § 15 ZDPH od novely 2019 se v návaznosti na transpozici evropské směrnice zavádí specifická pravidla pro uplatnění daně u tzv. poukazů. Zde je třeba poznamenat, že pojem poukaz je pro potřeby DPH autonomně vymezen a nelze jej tak ztotožňovat s běžně používanými např. dárkovými poukazy. Zpravidla tedy jde o platební prostředek. V podstatě je pojem poukaz dle ZDPH obsahově širší, než jak tento pojem v praxi běžně užíváme.