Sazba, základ a výpočet daně z příjmů - strana 4

V důsledku novelizací právních úprav poplatníci nemají povinnost evidovat tržby od 27. 3. 2020 do 31. prosince 2022, což se promítá do možnosti poplatníků daně z příjmů fyzických osob uplatnit slevu na evidenci tržeb za zdaňovací období let 2020–2022.
Vydáno: 28. 01. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 7/2021 ze dne 25. ledna 2021, který obsahuje přehled druhů daní a dále informace ke způsobu placení daní v roce 2021.
Vydáno: 25. 01. 2021
Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy.
Vydáno: 22. 01. 2021
V rámci novely Zákona o obchodních korporacích začala od ledna 2021 platit řada změn, které ovlivní podobu společenských smluv většiny firem. Čas přizpůsobit smlouvy novým pravidlům mají firmy do konce tohoto roku.
Vydáno: 22. 01. 2021
Za předpokladu splnění všech zákonných podmínek daných zákonem č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů, mohou nově o kompenzační bonus žádat také provozovatelé taxislužby.
Vydáno: 21. 01. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 6/2021 ze dne 21. ledna 2021, který obsahuje rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události.
Vydáno: 21. 01. 2021
Publikovali jsme nejnovější články z daní a práva, v nichž vás provedeme například kompenzačním bonusem pro uzavřené provozovny v české legislativě.
Vydáno: 19. 01. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 5/2021 ze dne 12. ledna 2021, který obsahuje rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události.
Vydáno: 12. 01. 2021
V nové rubrice portálu DAUČ budeme pravidelně uveřejňovat příspěvky určené především uživatelům, kteří řeší podnikání ve zdravotnictví a musí tedy respektovat a naplňovat všechny právní předpisy vztahující se k ekonomickým povinnostem - podávat daňová přiznání, posílat požadovaná hlášení apod.
Vydáno: 11. 01. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 4/2021 ze dne 8. ledna 2021, který obsahuje jednotné kurzy za zdaňovací období 2020.
Vydáno: 08. 01. 2021
Podat oznámení o vstupu do paušálního režimu je možné nejpozději do pondělí 11. ledna včetně, a to zasláním přes datovou schránku, poštou nebo osobním doručením na podatelnu finančního úřadu.
Vydáno: 07. 01. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 3/2021 ze dne 7. ledna 2021, který obsahuje rozhodnutí o prominutí příslušenství daně silniční a daně z nemovitých věcí a dále sdělení ke Smlouvám mezi ČR a Egyptem a mezi ČR a Švýcarskem.
Vydáno: 07. 01. 2021
V pátek 8. ledna má veřejnost a odborná veřejnost poslední možnost poslat svůj hlas v soutěži Daňař & daňová firma roku 2020, jež pořádá nakladatelství Wolters Kluwer ČR.
Vydáno: 06. 01. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 2/2021 ze dne 5. ledna 2021, který obsahuje sdělení ke Smlouvám mezi ČR a Portugalskem a mezi ČR a Ruskem.
Vydáno: 05. 01. 2021
Dlouho očekávaná novela daňových zákonů vychází dne 31. 12. 2020 ve Sbírce pod č. 609/2020 Sb.
Vydáno: 04. 01. 2021
Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad od 1. 1. 2021.
Vydáno: 01. 01. 2021
Ministerstvo financí v daňovém balíčku na rok 2021 pamatuje na situaci, že bude legislativní proces dokončen až po Novém roce.
Vydáno: 22. 12. 2020
Od příštího roku je do českého daňového systému zaveden institut paušální daně pro drobné podnikatele. Tato novinka byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 540/2020 Sb. a začne platit od 1. ledna 2021.
Vydáno: 21. 12. 2020
Zcela mimořádně otevíráme všem našim uživatelům ZDARMA dva aktuální příspěvky týkající se paušální daně a nové možnosti odečtu daňové ztráty.
Vydáno: 21. 12. 2020
Zahájení daňové kontroly dle novely daňového řádu 2021 – Revoluce ve způsobu přepočtu cizoměnových výdajů vynaložených v jiném zdaňovacím období – Vliv vykázání a možného uplatnění daňové ztráty na běh lhůty pro stanovení daně – Možnost ukládat opakované sankce za dlouhodobé porušování daňové povinnosti
Vydáno: 18. 12. 2020