Průvodce Koordinačními výbory , 17. část

Vydáno: 33 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

 

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskuzí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “), což potvrdí i dnešní již 17. pokračování, v němž se seznámíme se sedmi příspěvky z KooV převážně z druhé poloviny roku 2019; ale dostane se také na zákon o daňových rezervách i daňový řád.
1.
Důsledky ukončení smlouvy o soukromém životním pojištění při následném uzavření smlouvy nové
2.
Režim DPH při vystavování daňových dokladů mezi společníky
3.
Daňové souvislosti práce z domova (home office)
4.
Tvorba a rozpouštění daňových opravných položek v situaci jednoho či více spoludlužníků
5.
Uplatnění plné moci
6.
Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení (tj. mimo EU, EHP a Švýcarska) za zdaňovací období roku 2019 při změně sazby pojistného u nemocenského pojištění od 1. 7. 2019
7.
Odpisy nehmotného majetku v daňové evidenci
S ohledem na aktuální situaci, kdy kvůli koronavirové nákaze zhruba polovina zaměstnanců pracuje doma, lze rozhodně doporučit pozornosti hlavně příspěvek č. 3! Pro všímavé puntičkáře dodejme, že jsme nezapomněli na příspěvky s chybějícími čísly v posloupnosti – č. 544, 548 a 551 – tyto čekají na projednání, proto je zde neuvádíme.
 
1. Daňové důsledky ukončení smlouvy o soukromém životním pojištění při následném uzavření smlouvy nové
543/15.05.19
Ing. Jan Černohouz, Ing. Lucie Kretková a Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.
, daňoví poradci č. 4178, 5413 a 4503
       
Řešený problém
Cílem je posílení právní jistoty poplatníků při ukončení smlouvy o soukromém životním pojištění (dále také jen „
SŽP
“) a následném uzavření nové smlouvy o SŽP, a to z pohledu uplatnění nezdanitelné části základu daně.
       
Právní úprava
§ 15 odst. 6 ZDP:
„Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění … Maximální částka … činí v úhrnu 24 000 Kč …“
§ 15 odst. 6 ZDP:
„…
Dojde-li … k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, … příjmem podle § 10 … jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen; toto se neuplatní v případě plnění, kdy … nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné
a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu SŽP …
    
Argumentace předkladatelů
Od roku 2001 přibyla možnost uplatnit si nezdanitelnou část základu daně za poplatníkem uhrazené příspěvky na SŽP, obdobně jako u příspěvků na penzijní připojištění. Poplatník si může uplatnit nezdanitelnou částku při splnění podmínek

Související dokumenty

Články

Průvodce Koordinačními výbory, 1. část
Průvodce Koordinačními výbory, 2. část
Průvodce Koordinačními výbory, 3. část
Průvodce Koordinačními výbory, 4. část
Průvodce Koordinačními výbory, 5. část
Průvodce Koordinačními výbory, 6. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7a. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7b. část
Průvodce Koordinačními výbory, 8. část
Průvodce Koordinačními výbory, 9. část
Průvodce Koordinačními výbory, 10. část
Průvodce Koordinačními výbory, 11. část
Průvodce Koordinačními výbory, 12. část
Průvodce Koordinačními výbory, 13. část
Průvodce Koordinačními výbory, 14. část
Průvodce Koordinačními výbory, 15. část
Průvodce Koordinačními výbory , 16. část
Průvodce Koordinačními výbory , 17. část
Průvodce Koordinačními výbory, 18. část
Průvodce Koordinačními výbory, 19. část
Průvodce Koordinačními výbory, 20. část
Průvodce Koordinačními výbory, 21. část
Průvodce Koordinačními výbory, 22. část
Průvodce Koordinačními výbory, 23. část
Průvodce Koordinačními výbory, 24. část
Průvodce Koordinačními výbory, 25. část
Průvodce Koordinačními výbory, 26. část
Průvodce Koordinačními výbory, 27. část

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
89/2012 Sb., občanský zákoník