Průvodce Koordinačními výbory, 15. část

Vydáno: 27 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů, a je vidět i logika uvažování správců daně. Koordinační výbory jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskuzí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZDP“) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („ZDPH“). V dnešním již 15. pokračování dokončíme příspěvky roku 2018 a začneme s letoškem, přičemž se kromě zmíněných dvou hlavních daní dostanou ke slovu také tzv. energetické (ekologické) daně i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“).
1.
Povinnost zahraniční osoby předložit výpis z obchodního rejstříku v rámci řízení o povolení k nabytí plynu/elektřiny bez daně
2.
Vliv štěpení nebo spojení akcií emitentem na časový test držby cenných papírů pro osvobození příjmů fyzických osob z úplatného prodeje cenných papírů dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP
3.
Převod naspořených prostředků z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření
4.
Hlášení k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v souvislosti s výplatou, poukázáním nebo připsáním odměny člena orgánu právnické osoby (českého daňového nerezidenta)
5.
Bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní smlouvy
 
1. Povinnost zahraniční osoby předložit výpis z obchodního rejstříku v rámci řízení o povolení k nabytí plynu/elektřiny bez daně
KooV č. 532/19.09.18
Předkladatelé: Ing. Stanislav Kryl, Ing. Mgr. Jakub Tměj
, daňoví poradci č. 3353 a 5368
     
Řešený problém
Tento příspěvek má za cíl vyjasnit, že pro vydání povolení k nabytí plynu bez daně je v případě zahraničních osob možné předložit výpis z obchodního nebo jiného obdobného rejstříku vedeného ve státě jejich sídla.
     
Právní úprava
§ 2 odst. 1 písm. b) část 45 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o dani z plynu“): „
Pro účely tohoto zákona se rozumí (…) b) dodavatelem právnická nebo podnikající fyzická osoba, která nabývá plyn bez daně za účelem jeho dalšího prodeje.
§ 13 odst. 2 písm. c) zákona o dani z plynu:
„Návrh na vydání povolení k nabytí plynu bez daně obsahuje (…) c) výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, nebo výpis z jiného obdobného rejstříku, je-li navrhovatelem