Průvodce Koordinačními výbory, 21. část

Vydáno: 23 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání zaměřená na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy. Dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska mají KooV dvě hlavní přednosti: a) závěry potvrzené zástupci Finanční správy ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2021 .

 

Průvodce Koordinačními výbory – 21. část
Ing.
Martin
Děrgel
Aktuálně žel musíme konstatovat, že už ani potvrzené závěry KooV nejsou zcela neotřesitelné. Dne 31. 8. 2021 padl
rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 246/2019, který nesouhlasil s potvrzeným stanoviskem KooV
č. 199/27.11.2007. Jednalo se o časový test pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje akcií. Jádrem sporu bylo, zda změna jmenovité hodnoty akcií v důsledku zvýšení základního kapitálu (tzv. okolkováním) přeruší běh onoho časového testu nebo nepřeruší. Závěr KooV tvrdil, že nepřeruší, ovšem soudci rozhodli, že jej přerušuje. A navíc ještě výslovně dodali, že
zápisy KooV nemusí vždy představovat ustálenou praxi
a Finanční správa a soudy z nich nemusí vycházet, jde-li o výklad jdoucí proti textu a významu zákona…
Přesto jsou závěry KooV nadále nepochybně cenný oficiální zdroj důvěryhodnějších informací pomáhající rozplétat gordické uzly českých daní a je rozumné k nim přihlédnout. Nicméně patent na pravdu nemají, ostatně jako nikdo, ani slovutní soudci, jejichž verdikty velmi často neobstojí při posouzení kasační nebo ústavní stížnosti. I v tomto balíčku se nejčastěji vyjasňovala ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “). Věnovat se budeme těmto příspěvkům:
1.
Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna
2.
Online podvody a daňová uznatelnost souvisejících nákladů
3.
Nájem nemovitých věcí – časové souvislosti
4.
Prominutí DPH rozhodnutími ministryně financí
5.
Brexit a princip vzájemnosti
 
1. Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna
574/24.03.21
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal a Ing. Tomáš Hajdušek,
daňoví poradci č. 1757 a 1381
     
Řešený problém
S novinkou zpětného uplatnění daňové ztráty přišla od roku 2020 i možnost vzdání se jejího budoucího využití, aby se tímto poplatník zbavil prodloužení lhůty pro stanovení daně, s čímž ale vznikly jisté výkladové potíže…

Související dokumenty

Články

Průvodce Koordinačními výbory, 1. část
Průvodce Koordinačními výbory, 2. část
Průvodce Koordinačními výbory, 3. část
Průvodce Koordinačními výbory, 4. část
Průvodce Koordinačními výbory, 5. část
Průvodce Koordinačními výbory, 6. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7a. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7b. část
Průvodce Koordinačními výbory, 8. část
Průvodce Koordinačními výbory, 9. část
Průvodce Koordinačními výbory, 10. část
Průvodce Koordinačními výbory, 11. část
Průvodce Koordinačními výbory, 12. část
Průvodce Koordinačními výbory, 13. část
Průvodce Koordinačními výbory, 14. část
Průvodce Koordinačními výbory, 15. část
Průvodce Koordinačními výbory , 16. část
Průvodce Koordinačními výbory , 17. část
Průvodce Koordinačními výbory, 18. část
Průvodce Koordinačními výbory, 19. část
Průvodce Koordinačními výbory, 20. část
Průvodce Koordinačními výbory, 21. část
Průvodce Koordinačními výbory, 22. část
Průvodce Koordinačními výbory, 23. část
Průvodce Koordinačními výbory, 24. část
Průvodce Koordinačními výbory, 25. část
Průvodce Koordinačními výbory, 26. část
Průvodce Koordinačními výbory, 27. část

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů