Průvodce Koordinačními výbory - 19. část

Vydáno: 27 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci Finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska mají KooV dvě hlavní přednosti: a) závěry potvrzené zástupci Finanční správy ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

Průvodce Koordinačními výbory – 19. část
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji se diskutuje o „příjmovce“, čili o zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („“). To potvrdí 19. pokračování, ale dostane se i na DPH, obchodní právo a zrušenou daň z nabytí nemovitých věcí. Pro puntičkáře dodejme, že chybějící příspěvek s pořadovým číslem 559 byl prozatím odložen.
1.
Důsledky zajišťovacího převodu práva na běh lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti a z převodu obchodního podílu
2.
Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů …
3.
Režim DPH u karet pro čerpání plnění od třetích osob
4.
Daňové aspekty použití plug-in hybridních vozidel pro účely nesouvisející s ekonomickou činností …
5.
Daň z nabytí nemovitých věcí v případě snížení základního kapitálu a v případě vrácení příplatku …
 
1. Důsledky zajišťovacího převodu práva na běh lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti a z převodu obchodního podílu
557/29.01.20
Ing. Zuzana Hrubá a Ing. Eva Čížková,
daňoví poradci č. 4265 a 4062
     
Řešený problém
Cílem příspěvku je vyjasnit důsledky zajišťovacího převodu práva na běh lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí a z převodu podílu v případě, kdy je splněn zajištěný dluh a věc se vrací do vlastnictví dlužníka.
    
Právní úprava (stručný výběr)
§ 4 odst. 1 písm. b) ZDP:
„Od daně se osvobozuje… b) příjem z prodeje nemovitých věcí … přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem … dobu 10 let; …“
§ 4 odst. 1 písm. s) ZDP:
„příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z úplatného převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 5 let… osvobození se nevztahuje na … 4. příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu člena … nabytím podílu od jiného člena, pokud k převodu došlo do 5 let …“
   
Argumentace předkladatelů (zkráceno)
Zajišťovací převod práva je upraven v § 2040 až 2044 občanského zákoníku (dále