Vydáno: 1. 1. 2019
073 – Oprávky k softwaru Na tomto účtu účetní jednotky evidují odpisy softwaru v průběhu jeho životnosti. Software účetní jednotky odpisují po dobu 3 let.