Vydáno: 1. 1. 2019
321 – Závazky z obchodních vztahů Na tomto účtu zachycujeme zejména dluhy vůči dodavatelům. Za předpokladu, že dluh zní na cizí měnu, je třeba provádět kursový přepočet tohoto dluhu.