Vydáno: 1. 1. 2019
418 – Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

Operace

MD

D

Vyúčtování rozdílu mezi účetními a reálnými hodnotami složek majetku a dluhů

   
– zvýšení ocenění

0x,1x,2x,3x,4x

x

x

x

x

416

418

0x,1x,2x,3x,4x

 – snížení ocenění

416

418

x

x

Daňové dopady Tento účet nemá žádné přímé daňové dopady.