Vydáno: 1. 1. 2019
518 – Ostatní služby Na tomto účtu účetní jednotky evidují náklady související s nakoupenými službami, a dále zde účtují o drobném dlouhodobém nehmotném majetku. Na tomto účtu je účtováno zejména o ekonomickém, právním a personálním poradenství, dále o nákladech na nájemné a leasingové splátky z hlediska nájemce, nákladech na telefonní poplatky, nákladech na školení, o poštovném, nákladech na reklamu, inzerci a propagaci. Na tomto účtu jsou rovněž evidovány náklady na úklid, přepravné či provize. Obecně platí, že náklady na služby jsou daňově účinné.