Vydáno: 1. 4. 2019
Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu Základ daně při pořízení zboží z jiného členského státu se stanoví obdobně jako při dodání zboží v tuzemsku (§ 36 ZDPH), tj. základem daně je obdržená peněžní částka snížená o daň. V tomto případě tedy neplatí pravidlo platné pro stanovení základu daně při dovozu zboží, podle něhož se do základu daně zahrnují i vedlejší výdaje vzniklé do prvního místa určení. Daň si musí plátce sám vypočítat, a to jako z částky v úrovni bez daně.