Vydáno: 1. 1. 2019
Správa daně silniční § 16 ZDSSpráva a řízení ve věcech daně silniční a sankce za nesplnění daňových povinností se řídí . Správcem daně je místně příslušný finanční úřad s ohledem na trvalý pobyt nebo sídlo poplatníka.