Vydáno: 1. 1. 2018
Plnění z fondů, ze zisku nebo jako nedaňový náklad Zákon o daních z příjmů stanoví několik dalších případů osvobozených příjmů zaměstnanců, kterými se rozumí následující plnění: