Vydáno: 1. 1. 2018
Zdanění fyzické osoby daní z příjmů fyzických osob Princip zdanění fyzických osob lze zjednodušeně popsat v následujícím grafickém schématu.