Vydáno: 1. 1. 2018
Princip zdanění závislé činnosti § 6 odst. 12 ZDPZákladem daně ze závislé činnosti (dílčím základem daně) jsou v předchozím textu uvedené příjmy ze závislé činnosti, ale s výjimkou příjmů, které podléhají zdanění srážkovou daní (§ 6 odst. 4 ZDP), zvýšené o tzv. povinné pojistné.