Vydáno: 24. 8. 2016
Uplatnění ztráty u fyzické osoby § 5 odst. 3 ZDPU fyzických osob je možnost uplatnění ztráty mírně specifická. Případná daňová ztráta se totiž určuje pouze z úhrnu dílčích daňových základů: