Vydáno: 1. 1. 2018
Sleva na dani z příjmů na manžela (manželku) a jeho (její) invaliditu § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP Sleva na dani na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti ve výši 24 840 Kč ročně se uplatní v případě, pokud manželka (manžel) nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.