Vydáno: 1. 1. 2018
Pěstitelské celky trvalých porostů § 26 odst. 9 ZDPPěstitelskými celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky se pro účely zákona o daních z příjmů rozumějí