Vydáno: 1. 1. 2018
Obecné principy prodeje obchodního závodu § 502 NOZObchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.