Vydáno: 24. 2. 2017
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí JUDr. Radim Langer Působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zaměřuje se na právní problematiku lékařské posudkové služby v sociální oblasti. Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí jsou bezpochyby zajímavým fenoménem naší sociální oblasti. Když byly v roce 1990 zřizovány jako orgány určené k lékařské posudkové činnosti v opravných řízeních, v rámci tehdejší organizace sociálního zabezpečení byly považovány za jednoznačně přechodné řešení. V současné době mají za sebou více jak čtvrtstoletí působení a přestože ani jim se problémy s celkovým nedostatkem posudkových lékařů v ČR nevyhnuly, zůstávají stabilizujícím prvkem posudkové činnosti v sociální sféře. Zatím se ani v obrysech neobjevuje časový horizont jejich případného konce. Představují přitom v posledních letech pravidelně více než 20 000 projednaných případů a vydaných posudků ročně ve struktuře ústředního orgánu státní správy. Trocha historie Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (PK MPSV) se staly součástí našeho právního řádu na základě zákona č. 210/1990 Sb. namísto rušených posudkových komisí krajských národních výborů. Na scénu státních orgánů v sociální oblasti fakticky vstoupily 1. 9. 1990, kdy nabyl zmíněný zákon účinnosti. Od svého počátku byly koncipovány jako orgány lékařské posudkové služby resortu MPSV (LPS) vykonávající posudkovou činnost pro účely vymezeného okruhu odvolacího řízení správního a přezkumného řízení soudního. Bez ohledu na poměrně dramatickou proměnu našeho sociálního systému se za celou dobu jejich fungování změnily jejich kompetence jen zanedbatelně. Významnějších změn nedoznaly ani organizace a složení PK MPSV.
Zdroj: Práce a mzda, 3/2017.